Social Items


Narito ang mga dapat mong malaman tungkol sa Food Stamp Program ng pamahalaan.Ano ang Food Stamp Program (FSP)?

Ang "WALANG GUTOM 2027: Food Stamp Program" ay isang inisyatibo ni Pangulong Ferninand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na naglalayong matugunan ang problema ng gutom sa mga pamilyang Pilipino na may mababang kita. Ang programa ay naglalayong bigyan ang mga pamilyang ito ng suporta upang mapabuti ang kanilang kalagayan, mapataas ang kanilang produktibidad, at maging aktibong kalahok sa pag-unlad ng bansa.

Loading...

Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa ay makakatanggap ng Php 3,000 food credits sa kanilang Electronic Benefit Transfer (EBT) card. Ang food credits na ito ay maaaring gamitin upang bumili ng pagkain mula sa tatlong pangunahing grupo: 50% carbohydrates, 30% protein, at 20% fiber. Ito ay upang masiguro na ang mga benepisyaryo ay nakakakain ng balanseng at masustansyang pagkain.
Mga Layunin ng Food Stamp Program (FSP)


Pagbibigay ng Pagkain: Tiyakin na ang mga sambahayan ay nakakakuha ng sapat na pagkain sa pamamagitan ng tulong pinansyal na ipinapasa sa pamamagitan ng EBT cards.

Pagsasagawa ng Sistema at Mekanismo: Magpatupad ng mga sistema at mekanismo upang gawing mas abot-kamay ang mga serbisyong layuning wakasan ang kagutuman.

Pagtataguyod ng Kakayahan ng Tagapagpatupad: Palakasin ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng programa upang masiguro ang epektibong implementasyon.

Pagpapalawak ng Kakayahan ng Miyembro ng Sambahayan: Bigyan ang mga miyembro ng sambahayan ng pagkakataong mapalawak ang kanilang kakayahan upang makahanap ng trabaho at iba pang mapagkakakitaan.

Pagtutulungan ng Gobyerno at Pribadong Sektor: Hikayatin ang mga sangay ng gobyerno pati na rin ang mga Small and Medium Enterprises (SMEs), pribadong negosyo, Kadiwa at iba pang mga institusyon upang maging kaagapay sa pagpapatupad ng programa.
Ano ang Electronic Benefit Transfer (EBT) Card?

Ang Electronic Benefit Transfer (EBT) card ay isang mahalagang bahagi ng Food Stamp Program (FSP). Ang bawat benepisyaryo ay binibigyan ng EBT card na may laman na Php 3,000 food credit. Ang food credit na ito ay maaaring gamitin upang bumili ng abot-kayang at sariwang pagkain sa mga KADIWA food stalls at iba pang DSWD-accredited na tindahan. Ang paggamit ng EBT card ay sinisiguro na ang mga pamilyang benepisyaryo ay makakakuha ng masusustansyang pagkain.


Sinu-sino ang mga Benepisyaryo ng Food Stamp Program (FSP)?

Ang mga benepisyaryo ng Food Stamp Program (FSP) ay pinipili mula sa isang milyong pinakamahirap na sambahayan na mula sa Listahanan 3 ng National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR). Ang prosesong ito ay sinisiguro na ang tulong ay napupunta sa mga pinaka-nangangailangan.
ATTRACTIONS TO SEE IN MANILA 

Klook.com

Paano Mag-apply para sa Food Stamp Program (FSP)?


STEP 1 Pagpaparehistro: Magtungo sa pinakamalapit na DSWD office o sa kanilang mga partner na institusyon para magparehistro.

STEP 2 Pagsusuri ng Kwalipikasyon: Sumailalim sa pagsusuri upang matukoy kung pasok sa kwalipikasyon ng programa.

STEP 3 Pagtanggap ng EBT Card: Kapag aprubado, tatanggap ng EBT card na may initial load na Php 3,000 food credit.

STEP 4 Paggamit ng EBT Card: Gamitin ang EBT card upang bumili ng masustansyang pagkain mula sa mga accredited na tindahan at KADIWA food stalls.

Ang Food Stamp Program (FSP) ng DSWD ay isang mahalagang hakbang tungo sa paglutas ng problema ng gutom sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng food credits at pagsisiguro na ang mga pamilyang benepisyaryo ay nakakakain ng balanseng diyeta, inaasahang mapapabuti ang kanilang kalagayan at maging mas produktibo. Ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at iba pang mga institusyon ay mahalaga upang magtagumpay ang programang ito.

Mga Dapat Mong Malaman sa Food Stamp Program ng DSWD


Narito ang mga dapat mong malaman tungkol sa Food Stamp Program ng pamahalaan.Ano ang Food Stamp Program (FSP)?

Ang "WALANG GUTOM 2027: Food Stamp Program" ay isang inisyatibo ni Pangulong Ferninand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na naglalayong matugunan ang problema ng gutom sa mga pamilyang Pilipino na may mababang kita. Ang programa ay naglalayong bigyan ang mga pamilyang ito ng suporta upang mapabuti ang kanilang kalagayan, mapataas ang kanilang produktibidad, at maging aktibong kalahok sa pag-unlad ng bansa.

Loading...

Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa ay makakatanggap ng Php 3,000 food credits sa kanilang Electronic Benefit Transfer (EBT) card. Ang food credits na ito ay maaaring gamitin upang bumili ng pagkain mula sa tatlong pangunahing grupo: 50% carbohydrates, 30% protein, at 20% fiber. Ito ay upang masiguro na ang mga benepisyaryo ay nakakakain ng balanseng at masustansyang pagkain.
Mga Layunin ng Food Stamp Program (FSP)


Pagbibigay ng Pagkain: Tiyakin na ang mga sambahayan ay nakakakuha ng sapat na pagkain sa pamamagitan ng tulong pinansyal na ipinapasa sa pamamagitan ng EBT cards.

Pagsasagawa ng Sistema at Mekanismo: Magpatupad ng mga sistema at mekanismo upang gawing mas abot-kamay ang mga serbisyong layuning wakasan ang kagutuman.

Pagtataguyod ng Kakayahan ng Tagapagpatupad: Palakasin ang kakayahan ng mga tagapagpatupad ng programa upang masiguro ang epektibong implementasyon.

Pagpapalawak ng Kakayahan ng Miyembro ng Sambahayan: Bigyan ang mga miyembro ng sambahayan ng pagkakataong mapalawak ang kanilang kakayahan upang makahanap ng trabaho at iba pang mapagkakakitaan.

Pagtutulungan ng Gobyerno at Pribadong Sektor: Hikayatin ang mga sangay ng gobyerno pati na rin ang mga Small and Medium Enterprises (SMEs), pribadong negosyo, Kadiwa at iba pang mga institusyon upang maging kaagapay sa pagpapatupad ng programa.
Ano ang Electronic Benefit Transfer (EBT) Card?

Ang Electronic Benefit Transfer (EBT) card ay isang mahalagang bahagi ng Food Stamp Program (FSP). Ang bawat benepisyaryo ay binibigyan ng EBT card na may laman na Php 3,000 food credit. Ang food credit na ito ay maaaring gamitin upang bumili ng abot-kayang at sariwang pagkain sa mga KADIWA food stalls at iba pang DSWD-accredited na tindahan. Ang paggamit ng EBT card ay sinisiguro na ang mga pamilyang benepisyaryo ay makakakuha ng masusustansyang pagkain.


Sinu-sino ang mga Benepisyaryo ng Food Stamp Program (FSP)?

Ang mga benepisyaryo ng Food Stamp Program (FSP) ay pinipili mula sa isang milyong pinakamahirap na sambahayan na mula sa Listahanan 3 ng National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR). Ang prosesong ito ay sinisiguro na ang tulong ay napupunta sa mga pinaka-nangangailangan.
ATTRACTIONS TO SEE IN MANILA 

Klook.com

Paano Mag-apply para sa Food Stamp Program (FSP)?


STEP 1 Pagpaparehistro: Magtungo sa pinakamalapit na DSWD office o sa kanilang mga partner na institusyon para magparehistro.

STEP 2 Pagsusuri ng Kwalipikasyon: Sumailalim sa pagsusuri upang matukoy kung pasok sa kwalipikasyon ng programa.

STEP 3 Pagtanggap ng EBT Card: Kapag aprubado, tatanggap ng EBT card na may initial load na Php 3,000 food credit.

STEP 4 Paggamit ng EBT Card: Gamitin ang EBT card upang bumili ng masustansyang pagkain mula sa mga accredited na tindahan at KADIWA food stalls.

Ang Food Stamp Program (FSP) ng DSWD ay isang mahalagang hakbang tungo sa paglutas ng problema ng gutom sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng food credits at pagsisiguro na ang mga pamilyang benepisyaryo ay nakakakain ng balanseng diyeta, inaasahang mapapabuti ang kanilang kalagayan at maging mas produktibo. Ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at iba pang mga institusyon ay mahalaga upang magtagumpay ang programang ito.

No comments

Let us know your thoughts!