Social Items


Anu-ano nga ba ang kailangan upang mapabilang o maging eligible para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng DSWD?Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay isang flagship poverty reduction program sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa pinakamahihirap na sambahayan sa bansa. Upang maging kuwalipikado sa programang 4Ps, dapat matugunan ng mga pamilya ang mga tiyak na pamantayan na itinakda ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).


Anu-ano ang Benepisyo ng 4Ps?

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay isang programa ng pamahalaan ng Pilipinas na naglalayong magbigay ng tulong-pinansiyal sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Narito ang ilan sa mga benepisyong natatanggap ng mga pamilyang kasali sa 4Ps:

 1. Cash Grants: Ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay nakakatanggap ng regular na cash grants mula sa programa. Ang halaga ng cash grant ay batay sa kondisyon at pangangailangan ng bawat pamilya.

 2. Edukasyon: Ang mga mag-aaral na kasapi ng 4Ps ay pinansiyal na sinusuportahan sa kanilang edukasyon. Ito ay naglalaman ng tulong para sa school supplies, uniporme, at iba pang edukasyon-related na gastusin.

 3. Kalusugan: Ang mga pamilyang miyembro ng 4Ps ay nagkakaroon ng access sa libreng serbisyong pangkalusugan. Ito ay kinabibilangan ng check-ups, gamot, at serbisyong medikal para sa mga ina at sanggol.

 4. Nutrisyon: Ang programa ay naglalaman ng mga feeding programs at nutritional supplements para sa mga bata upang mapanatili ang kanilang kalusugan at tamang nutrisyon.

 5. Family Development Sessions (FDS): Ang mga magulang o miyembro ng pamilya ay kinakailangang dumalo sa Family Development Sessions na naglalayong magbigay ng edukasyon tungkol sa kalusugan, nutrisyon, parenting, at iba't ibang aspeto ng pamilyang buhay.

 6. Ekonomiya at Kabuhayan: Mayroong mga livelihood programs at mga training na inilalatag ang 4Ps para sa mga magulang upang matulungan silang magkaroon ng sariling kabuhayan at magkaroon ng dagdag na kita.

 7. Edukasyon para sa mga Magulang: Ang mga magulang ng mga benepisyaryo ay inaasistihan upang mapanatili o mapataas ang kanilang antas ng edukasyon at makakuha ng vocational training.

Para sa karagdagang kaalaman, narito ang lahat ng halaga ng benepisyong maaring makuha bilang 4Ps.

Sa tulong ng mga benepisyong ito, ang 4Ps ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga pamilyang mahirap sa Pilipinas, nagbibigay daan upang ang mga bata'y makapag-aral nang maayos, ang mga magulang ay magkaroon ng kaukulang impormasyon at kakayahan sa pagpapalago ng kanilang pamumuhay, at ang buong pamilya ay magkaroon ng tamang kalusugan at nutrisyon.


Paano Mapabilang sa 4Ps?

Narito ang mga pangkalahatang kwalipikasyon at hakbang para mag-apply para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program:

Loading...

1. Matugunan ang Pangunahing Pamantayan


Katayuan ng Kahirapan: Ang mga pamilya ay dapat kilalanin bilang nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan.

Komposisyon ng Sambahayan: Ang mga pamilyang may mga buntis na kababaihan at mga batang may edad na 0-18 taong gulang ay inuuna. Ibinibigay din ang priyoridad sa mga pamilyang may mga anak na pumapasok sa paaralan.


2. Makilahok sa Listahanan Assessment

Ang unang hakbang ay tiyaking nakalista ang iyong pamilya sa National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) o Listahanan. Ito ay isang database na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga sambahayan sa buong Pilipinas, na ginagamit upang tukuyin ang mga karapat-dapat na pamilya para sa mga social welfare program.3. Maghintay para sa Proseso ng Pagpapatunay

Kapag ang iyong sambahayan ay nakalista sa Listahanan, ang DSWD ay nagsasagawa ng mga pagbisita sa pagpapatunay. Sa mga pagbisitang ito, tinitiyak ng mga social worker ang impormasyong ibinigay at tinatasa ang pagiging karapat-dapat ng sambahayan batay sa pamantayan ng programa.


4. Tumanggap ng Notice of Eligibility (NOE)

Kung makikitang karapat-dapat ang iyong pamilya, makakatanggap ka ng Notice of Eligibility (NOE) mula sa DSWD. Ipinapaalam sa iyo ng abisong ito ang tungkol sa iyong pagsasama sa programang 4Ps.


5. Dumalo sa Family Development Sessions (FDS)

Ang mga pamilyang nakatala sa 4Ps ay kinakailangang dumalo sa Family Development Sessions na isinasagawa ng DSWD. Ang mga session na ito ay sumasaklaw sa mga paksa tulad ng kalusugan, edukasyon, financial literacy, at iba pang aspeto ng buhay pamilya.6. Sumunod sa mga Kondisyon

Ang mga pamilya ay dapat sumunod sa mga partikular na kondisyon, tulad ng pagtiyak na ang mga bata ay regular na pumapasok sa paaralan, ang mga buntis na kababaihan ay tumatanggap ng prenatal na pangangalaga, at ang mga miyembro ng pamilya ay dumalo sa mga pagsusuri sa kalusugan at mga seminar.


7. Tumanggap ng Regular na Cash Grant

Kapag naka-enroll na at nakasunod sa mga kinakailangan ng programa, ang mga kwalipikadong pamilya ay tumatanggap ng mga regular na cash grant. Nag-iiba-iba ang halaga depende sa partikular na kalagayan ng pamilya at sa mga alituntunin ng programa.


8. Mga Pag-renew at Update

Kailangang panatilihing updated ng mga pamilya ang kanilang impormasyon. Ang programa ay nagsasagawa ng mga regular na muling pagtatasa upang matiyak na ang mga benepisyo ay makakarating sa mga pamilyang higit na nangangailangan sa kanila.


ATTRACTIONS TO SEE IN MANILA 

Klook.com

Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pamantayang ito at aktibong pakikilahok sa programa, ang mga karapat-dapat na pamilya ay maaaring makinabang sa mga benepisyong iniaalok ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, na nagbibigay ng mahalagang tulong pinansyal para sa kanilang kagalingan at pag-unlad.


Other Programs to Avail Under DSWDACTIVITIES AND TOURS IN MANILA

Other Cash Aid Programs from the Government

Paano Mapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng DSWD?


Anu-ano nga ba ang kailangan upang mapabilang o maging eligible para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng DSWD?Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay isang flagship poverty reduction program sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa pinakamahihirap na sambahayan sa bansa. Upang maging kuwalipikado sa programang 4Ps, dapat matugunan ng mga pamilya ang mga tiyak na pamantayan na itinakda ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).


Anu-ano ang Benepisyo ng 4Ps?

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ay isang programa ng pamahalaan ng Pilipinas na naglalayong magbigay ng tulong-pinansiyal sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Narito ang ilan sa mga benepisyong natatanggap ng mga pamilyang kasali sa 4Ps:

 1. Cash Grants: Ang mga benepisyaryo ng 4Ps ay nakakatanggap ng regular na cash grants mula sa programa. Ang halaga ng cash grant ay batay sa kondisyon at pangangailangan ng bawat pamilya.

 2. Edukasyon: Ang mga mag-aaral na kasapi ng 4Ps ay pinansiyal na sinusuportahan sa kanilang edukasyon. Ito ay naglalaman ng tulong para sa school supplies, uniporme, at iba pang edukasyon-related na gastusin.

 3. Kalusugan: Ang mga pamilyang miyembro ng 4Ps ay nagkakaroon ng access sa libreng serbisyong pangkalusugan. Ito ay kinabibilangan ng check-ups, gamot, at serbisyong medikal para sa mga ina at sanggol.

 4. Nutrisyon: Ang programa ay naglalaman ng mga feeding programs at nutritional supplements para sa mga bata upang mapanatili ang kanilang kalusugan at tamang nutrisyon.

 5. Family Development Sessions (FDS): Ang mga magulang o miyembro ng pamilya ay kinakailangang dumalo sa Family Development Sessions na naglalayong magbigay ng edukasyon tungkol sa kalusugan, nutrisyon, parenting, at iba't ibang aspeto ng pamilyang buhay.

 6. Ekonomiya at Kabuhayan: Mayroong mga livelihood programs at mga training na inilalatag ang 4Ps para sa mga magulang upang matulungan silang magkaroon ng sariling kabuhayan at magkaroon ng dagdag na kita.

 7. Edukasyon para sa mga Magulang: Ang mga magulang ng mga benepisyaryo ay inaasistihan upang mapanatili o mapataas ang kanilang antas ng edukasyon at makakuha ng vocational training.

Para sa karagdagang kaalaman, narito ang lahat ng halaga ng benepisyong maaring makuha bilang 4Ps.

Sa tulong ng mga benepisyong ito, ang 4Ps ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga pamilyang mahirap sa Pilipinas, nagbibigay daan upang ang mga bata'y makapag-aral nang maayos, ang mga magulang ay magkaroon ng kaukulang impormasyon at kakayahan sa pagpapalago ng kanilang pamumuhay, at ang buong pamilya ay magkaroon ng tamang kalusugan at nutrisyon.


Paano Mapabilang sa 4Ps?

Narito ang mga pangkalahatang kwalipikasyon at hakbang para mag-apply para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program:

Loading...

1. Matugunan ang Pangunahing Pamantayan


Katayuan ng Kahirapan: Ang mga pamilya ay dapat kilalanin bilang nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan.

Komposisyon ng Sambahayan: Ang mga pamilyang may mga buntis na kababaihan at mga batang may edad na 0-18 taong gulang ay inuuna. Ibinibigay din ang priyoridad sa mga pamilyang may mga anak na pumapasok sa paaralan.


2. Makilahok sa Listahanan Assessment

Ang unang hakbang ay tiyaking nakalista ang iyong pamilya sa National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) o Listahanan. Ito ay isang database na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga sambahayan sa buong Pilipinas, na ginagamit upang tukuyin ang mga karapat-dapat na pamilya para sa mga social welfare program.3. Maghintay para sa Proseso ng Pagpapatunay

Kapag ang iyong sambahayan ay nakalista sa Listahanan, ang DSWD ay nagsasagawa ng mga pagbisita sa pagpapatunay. Sa mga pagbisitang ito, tinitiyak ng mga social worker ang impormasyong ibinigay at tinatasa ang pagiging karapat-dapat ng sambahayan batay sa pamantayan ng programa.


4. Tumanggap ng Notice of Eligibility (NOE)

Kung makikitang karapat-dapat ang iyong pamilya, makakatanggap ka ng Notice of Eligibility (NOE) mula sa DSWD. Ipinapaalam sa iyo ng abisong ito ang tungkol sa iyong pagsasama sa programang 4Ps.


5. Dumalo sa Family Development Sessions (FDS)

Ang mga pamilyang nakatala sa 4Ps ay kinakailangang dumalo sa Family Development Sessions na isinasagawa ng DSWD. Ang mga session na ito ay sumasaklaw sa mga paksa tulad ng kalusugan, edukasyon, financial literacy, at iba pang aspeto ng buhay pamilya.6. Sumunod sa mga Kondisyon

Ang mga pamilya ay dapat sumunod sa mga partikular na kondisyon, tulad ng pagtiyak na ang mga bata ay regular na pumapasok sa paaralan, ang mga buntis na kababaihan ay tumatanggap ng prenatal na pangangalaga, at ang mga miyembro ng pamilya ay dumalo sa mga pagsusuri sa kalusugan at mga seminar.


7. Tumanggap ng Regular na Cash Grant

Kapag naka-enroll na at nakasunod sa mga kinakailangan ng programa, ang mga kwalipikadong pamilya ay tumatanggap ng mga regular na cash grant. Nag-iiba-iba ang halaga depende sa partikular na kalagayan ng pamilya at sa mga alituntunin ng programa.


8. Mga Pag-renew at Update

Kailangang panatilihing updated ng mga pamilya ang kanilang impormasyon. Ang programa ay nagsasagawa ng mga regular na muling pagtatasa upang matiyak na ang mga benepisyo ay makakarating sa mga pamilyang higit na nangangailangan sa kanila.


ATTRACTIONS TO SEE IN MANILA 

Klook.com

Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pamantayang ito at aktibong pakikilahok sa programa, ang mga karapat-dapat na pamilya ay maaaring makinabang sa mga benepisyong iniaalok ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, na nagbibigay ng mahalagang tulong pinansyal para sa kanilang kagalingan at pag-unlad.


Other Programs to Avail Under DSWDACTIVITIES AND TOURS IN MANILA

Other Cash Aid Programs from the Government

No comments

Let us know your thoughts!