Social Items


Ano ang Social Pension for Indigent Senior Citizens at paano maka-avail nito? Narito ang mga detalye.Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens (SocPen) ay isang programa ng pamahalaan ng Pilipinas na naglalayong magbigay ng buwanang tulong-pinansiyal sa mga mahihirap at walang kakayahang senior citizen sa bansa.


Ito ay isa sa mga hakbang ng gobyerno upang masiguro ang kagalingan at kabutihan ng mga matatanda na hindi na kayang magtrabaho at mag-ambag ng sapat para sa kanilang pangangailangan.

Loading...

Para maging benepisyaryo ng SocPen, narito ang mga hakbang na dapat sundan:1. Kwalipikasyon

Ang mga aplikante para sa SocPen ay dapat na Filipino citizen, walang sapat na kasalukuyang kita at suportang pinansiyal mula sa ibang sangay ng gobyerno, at may edad na 60 taon o mas matanda.


2. Pumunta sa Local Social Welfare and Development Office (CSWDO or MSWDO)

Pumunta sa lokal na opisina ng Social Welfare and Development sa inyong lugar. Dito ay maaaring humingi ng aplikasyon form para sa SocPen.


3. I-fill Out ang Aplikasyon

Punan ng wasto ang aplikasyon form. Siguruhing tama at kumpleto ang mga impormasyong isinusulat.4. Magsumite ng mga Kinakailangang Dokumento

Kasama sa aplikasyon ang mga kinakailangang dokumento tulad ng ID, birth certificate, at iba pang proof of identity at indigency. Kailangan ding magpakita ng medical certificate o assessment na nagpapatunay na hindi na kayang magtrabaho ang senior citizen.


5. Antayin ang Pagsusuri ng Aplikasyon

Pagkatapos isumite ang aplikasyon at mga dokumento, ang inyong aplikasyon ay magiging subject sa pagsusuri ng mga kinauukulang awtoridad. Maaring ito ay tumagal ng ilang linggo hanggang buwan.


6. Pagtanggap ng Benepisyo

Kapag ang aplikasyon ay na-aprubahan, ang benepisyaryo ay makakatanggap ng buwanang tulong-pinansiyal mula sa programa.


ATTRACTIONS TO SEE IN MANILA 

Klook.com

Mahalaga ang SocPen sa pagtulong sa mga senior citizen na walang kakayahang magtrabaho o magkaruon ng regular na kita. Ang programa ay naglalayong bigyan ng kaginhawahan ang buhay ng mga indigent senior citizens sa Pilipinas, pinatutunayan ang halaga ng pag-aalaga at pagbibigay halaga sa kanilang mga kontribusyon sa lipunan.


ACTIVITIES AND TOURS IN MANILA

Other Programs to Avail Under DSWD

 • Technical Assistance and Resource Augmentation (TARA) Program
 • Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps)
 • Supplementary Feeding Program (SFP)
 • Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon (BangUN) Project
 • Adoption
 • Foster Care
 • Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons (RRPTP)
 • Social Pension(SocPen) for Indigent Senior Citizens
 • Centenarians Act Implementation
 • Programs and Services for Persons with Disabilities
 • Development of Social Technologies
 • Regulatory Services
 • Travel Clearance for Minors
 • National Household Targeting System for Poverty Reduction or Listahan
 • Lingap at Gabay Para sa May Sakit (LinGaP)
 • Disaster Risk Reduction and Management Program
 • KALAHI-CIDSS-National Community-Driven Development Program (KC-NCDDP)
 • Sustainable Livelihood Program (SLP)
 • Assistance to Individuals with Crisis Situations (AICS)
 • Comprehensive Program for Street Children, Street Families and Indigenous People
 • Residential and Non-Residential Care Program
 • Yakap Bayan After Care Program
 • Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) Program
 • Unconditional Cash Transfer (UCT) Program
 • International Social Welfare Services for Filipino Nationals (ISWSFN)
 • Targeted Cash Transfer (TCT) Program

Paano Mapabilang sa Social Pension (SocPen) for Indigent Senior Citizens


Ano ang Social Pension for Indigent Senior Citizens at paano maka-avail nito? Narito ang mga detalye.Ang Social Pension for Indigent Senior Citizens (SocPen) ay isang programa ng pamahalaan ng Pilipinas na naglalayong magbigay ng buwanang tulong-pinansiyal sa mga mahihirap at walang kakayahang senior citizen sa bansa.


Ito ay isa sa mga hakbang ng gobyerno upang masiguro ang kagalingan at kabutihan ng mga matatanda na hindi na kayang magtrabaho at mag-ambag ng sapat para sa kanilang pangangailangan.

Loading...

Para maging benepisyaryo ng SocPen, narito ang mga hakbang na dapat sundan:1. Kwalipikasyon

Ang mga aplikante para sa SocPen ay dapat na Filipino citizen, walang sapat na kasalukuyang kita at suportang pinansiyal mula sa ibang sangay ng gobyerno, at may edad na 60 taon o mas matanda.


2. Pumunta sa Local Social Welfare and Development Office (CSWDO or MSWDO)

Pumunta sa lokal na opisina ng Social Welfare and Development sa inyong lugar. Dito ay maaaring humingi ng aplikasyon form para sa SocPen.


3. I-fill Out ang Aplikasyon

Punan ng wasto ang aplikasyon form. Siguruhing tama at kumpleto ang mga impormasyong isinusulat.4. Magsumite ng mga Kinakailangang Dokumento

Kasama sa aplikasyon ang mga kinakailangang dokumento tulad ng ID, birth certificate, at iba pang proof of identity at indigency. Kailangan ding magpakita ng medical certificate o assessment na nagpapatunay na hindi na kayang magtrabaho ang senior citizen.


5. Antayin ang Pagsusuri ng Aplikasyon

Pagkatapos isumite ang aplikasyon at mga dokumento, ang inyong aplikasyon ay magiging subject sa pagsusuri ng mga kinauukulang awtoridad. Maaring ito ay tumagal ng ilang linggo hanggang buwan.


6. Pagtanggap ng Benepisyo

Kapag ang aplikasyon ay na-aprubahan, ang benepisyaryo ay makakatanggap ng buwanang tulong-pinansiyal mula sa programa.


ATTRACTIONS TO SEE IN MANILA 

Klook.com

Mahalaga ang SocPen sa pagtulong sa mga senior citizen na walang kakayahang magtrabaho o magkaruon ng regular na kita. Ang programa ay naglalayong bigyan ng kaginhawahan ang buhay ng mga indigent senior citizens sa Pilipinas, pinatutunayan ang halaga ng pag-aalaga at pagbibigay halaga sa kanilang mga kontribusyon sa lipunan.


ACTIVITIES AND TOURS IN MANILA

Other Programs to Avail Under DSWD

 • Technical Assistance and Resource Augmentation (TARA) Program
 • Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps)
 • Supplementary Feeding Program (SFP)
 • Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon (BangUN) Project
 • Adoption
 • Foster Care
 • Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons (RRPTP)
 • Social Pension(SocPen) for Indigent Senior Citizens
 • Centenarians Act Implementation
 • Programs and Services for Persons with Disabilities
 • Development of Social Technologies
 • Regulatory Services
 • Travel Clearance for Minors
 • National Household Targeting System for Poverty Reduction or Listahan
 • Lingap at Gabay Para sa May Sakit (LinGaP)
 • Disaster Risk Reduction and Management Program
 • KALAHI-CIDSS-National Community-Driven Development Program (KC-NCDDP)
 • Sustainable Livelihood Program (SLP)
 • Assistance to Individuals with Crisis Situations (AICS)
 • Comprehensive Program for Street Children, Street Families and Indigenous People
 • Residential and Non-Residential Care Program
 • Yakap Bayan After Care Program
 • Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) Program
 • Unconditional Cash Transfer (UCT) Program
 • International Social Welfare Services for Filipino Nationals (ISWSFN)
 • Targeted Cash Transfer (TCT) Program

No comments

Let us know your thoughts!