Social Items


Ang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers Program (TUPAD) ay isang proyektong pinondohan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ng Pilipinas.Layunin nito ay magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga manggagawang nawalan ng trabaho o hindi nakakahanap ng regular na trabaho, partikular sa mga lugar na apektado ng kalamidad o iba't ibang krisis tulad ng pandemya.

Ipinapatupad ang programang ito para magbigay ng karagdagang kita sa mga manggagawang nawalan ng trabaho o hindi makahanap ng regular na trabaho. Ang sweldo o kita na matatanggap ng isang benepisyaryo ay depende sa trabahong kanilang ginagampanan sa ilalim ng programang TUPAD.


Paano Makapasok sa TUPAD program?

Para makapasok sa TUPAD program, narito ang mga hakbang na dapat sundan:

Loading...

1. Kwalipikasyon

Karaniwang ang mga benepisyaryo ng TUPAD ay mga indibidwal na displaced workers o mga hindi regular na manggagawa na naapektuhan ng krisis o kalamidad.2. Kumpletuhin ang Aplikasyon

Kailangan mong kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento at aplikasyon. Maaring humingi ng tulong sa mga lokal na opisyal ng DOLE o sa barangay office sa inyong lugar para sa impormasyon tungkol sa pag-aaplay.


3. Ibinibigay na Trabaho

Kapag ikaw ay napili, bibigyan ka ng trabahong may kaugnayan sa community service, clean-up operations, o iba pang proyektong makakatulong sa komunidad. Ang trabaho ay pang-kontrata o pansamantalang pagtatrabaho lamang.4. Pagtanggap ng Sahod

Pagkatapos ng trabaho, makakatanggap ka ng sahod na karapat-dapat sa iyong nagawa. Karaniwang isinasagawa ito sa pamamagitan ng cash payment o cheque, depende sa lokal na implementasyon ng programa.


5. Pagtulong sa Komunidad

Ang iyong pagtulong sa komunidad ay hindi lamang nagbibigay sa'yo ng kita kundi nagdadala rin ng makabuluhang kontribusyon sa lugar kung saan ka nagta-trabaho.


ATTRACTIONS TO SEE IN MANILA 

Klook.com

Kapag ikaw ay nasa kalagayan ng pangangailangan at naghahanap ng pansamantalang trabaho, maaaring makatulong ang TUPAD program sa pagbigay ng kita habang naghihintay ng regular na trabaho.

Para sa eksaktong impormasyon at mga hakbang sa aplikasyon, maaaring makipag-ugnayan sa lokal na DOLE office o sa opisyal na website ng DOLE.


ACTIVITIES AND TOURS IN MANILA


Paano Makapasok sa TUPAD Workers Program ng DOLE?


Ang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers Program (TUPAD) ay isang proyektong pinondohan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ng Pilipinas.Layunin nito ay magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga manggagawang nawalan ng trabaho o hindi nakakahanap ng regular na trabaho, partikular sa mga lugar na apektado ng kalamidad o iba't ibang krisis tulad ng pandemya.

Ipinapatupad ang programang ito para magbigay ng karagdagang kita sa mga manggagawang nawalan ng trabaho o hindi makahanap ng regular na trabaho. Ang sweldo o kita na matatanggap ng isang benepisyaryo ay depende sa trabahong kanilang ginagampanan sa ilalim ng programang TUPAD.


Paano Makapasok sa TUPAD program?

Para makapasok sa TUPAD program, narito ang mga hakbang na dapat sundan:

Loading...

1. Kwalipikasyon

Karaniwang ang mga benepisyaryo ng TUPAD ay mga indibidwal na displaced workers o mga hindi regular na manggagawa na naapektuhan ng krisis o kalamidad.2. Kumpletuhin ang Aplikasyon

Kailangan mong kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento at aplikasyon. Maaring humingi ng tulong sa mga lokal na opisyal ng DOLE o sa barangay office sa inyong lugar para sa impormasyon tungkol sa pag-aaplay.


3. Ibinibigay na Trabaho

Kapag ikaw ay napili, bibigyan ka ng trabahong may kaugnayan sa community service, clean-up operations, o iba pang proyektong makakatulong sa komunidad. Ang trabaho ay pang-kontrata o pansamantalang pagtatrabaho lamang.4. Pagtanggap ng Sahod

Pagkatapos ng trabaho, makakatanggap ka ng sahod na karapat-dapat sa iyong nagawa. Karaniwang isinasagawa ito sa pamamagitan ng cash payment o cheque, depende sa lokal na implementasyon ng programa.


5. Pagtulong sa Komunidad

Ang iyong pagtulong sa komunidad ay hindi lamang nagbibigay sa'yo ng kita kundi nagdadala rin ng makabuluhang kontribusyon sa lugar kung saan ka nagta-trabaho.


ATTRACTIONS TO SEE IN MANILA 

Klook.com

Kapag ikaw ay nasa kalagayan ng pangangailangan at naghahanap ng pansamantalang trabaho, maaaring makatulong ang TUPAD program sa pagbigay ng kita habang naghihintay ng regular na trabaho.

Para sa eksaktong impormasyon at mga hakbang sa aplikasyon, maaaring makipag-ugnayan sa lokal na DOLE office o sa opisyal na website ng DOLE.


ACTIVITIES AND TOURS IN MANILA


No comments

Let us know your thoughts!