Social Items


Nakatayo sa harap ng gusali ng post office ng Legazpi City, ang walang ulo na estatuwa ay dapat na isang pagkilala sa mga Bicolanos na nakipaglaban para sa bansa sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang backstory ng rebulto ay maaaring masubaybayan sa mga manggagawa na natagpuan ang katawan ng isang walang ulo na lalaki na nakasuot ng unipormeng kawal sa port ng lungsod sa Barangay Sabang sa ilang sandali matapos ang digmaan.

Ang lugar ay tahasang nagsilbi bilang isang site ng pagpapatupad para sa Hapon.

The Headless Monument in Legazpi City

Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagsusumikap ng Espanyol na pilantropo na si Don Buenaventura de Erquiaga, isang monumento ang itinayo sa lugar habang ang labi ng tao ay binigyan ng tamang paglilibing.


Matapos ang kamatayan ng Kastila noong 1959 at pagbalik ng kanyang pamilya sa kanyang sariling bansa, lahat ng may-katuturang mga dokumento at mga larawan na nauugnay sa hindi kilalang kawal ay nawala.

Tanging ang rebulto ang nanatili, at sa kalaunan ay inilipat sa kasalukuyang site nito.


Your thoughts? Share it with us.

Story of the Headless Monument in Albay


Nakatayo sa harap ng gusali ng post office ng Legazpi City, ang walang ulo na estatuwa ay dapat na isang pagkilala sa mga Bicolanos na nakipaglaban para sa bansa sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang backstory ng rebulto ay maaaring masubaybayan sa mga manggagawa na natagpuan ang katawan ng isang walang ulo na lalaki na nakasuot ng unipormeng kawal sa port ng lungsod sa Barangay Sabang sa ilang sandali matapos ang digmaan.

Ang lugar ay tahasang nagsilbi bilang isang site ng pagpapatupad para sa Hapon.

The Headless Monument in Legazpi City

Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagsusumikap ng Espanyol na pilantropo na si Don Buenaventura de Erquiaga, isang monumento ang itinayo sa lugar habang ang labi ng tao ay binigyan ng tamang paglilibing.


Matapos ang kamatayan ng Kastila noong 1959 at pagbalik ng kanyang pamilya sa kanyang sariling bansa, lahat ng may-katuturang mga dokumento at mga larawan na nauugnay sa hindi kilalang kawal ay nawala.

Tanging ang rebulto ang nanatili, at sa kalaunan ay inilipat sa kasalukuyang site nito.


Your thoughts? Share it with us.

No comments

Let us know your thoughts!