Social ItemsKahit na ang paningin ng Grim Reaper na nagdadala ng scythe at isang orasan ay maaaring lumabas sa lugar sa isang mahusay na prosesyon ng Biyernes, ang estatwa ay tunay na naglilingkod upang ipaalala sa mga tao na maghanda ng mabuti para sa kanilang sariling nagbabantang dami ng namamatay.


Ang rebulto na ito ay makikita sa Argao, Cebu lalo na sa panahon ng Semana Santa kung saan ito ay paraded sa mga lansangan.
La Muerte statue in Argao, Cebu
signorcasaubon.tumblr.com
Gayunpaman, ang mga opisyal ng lokal na simbahan ay nagbigay-diin na ito ay isang simbolo lamang ng kamatayan at dapat na makilala mula sa mga kulto ng Santa Muerte (St. Death) sa mga bansa sa Mexico at Latin America.


Your thoughts? Share it below.

La Muerte of CebuKahit na ang paningin ng Grim Reaper na nagdadala ng scythe at isang orasan ay maaaring lumabas sa lugar sa isang mahusay na prosesyon ng Biyernes, ang estatwa ay tunay na naglilingkod upang ipaalala sa mga tao na maghanda ng mabuti para sa kanilang sariling nagbabantang dami ng namamatay.


Ang rebulto na ito ay makikita sa Argao, Cebu lalo na sa panahon ng Semana Santa kung saan ito ay paraded sa mga lansangan.
La Muerte statue in Argao, Cebu
signorcasaubon.tumblr.com
Gayunpaman, ang mga opisyal ng lokal na simbahan ay nagbigay-diin na ito ay isang simbolo lamang ng kamatayan at dapat na makilala mula sa mga kulto ng Santa Muerte (St. Death) sa mga bansa sa Mexico at Latin America.


Your thoughts? Share it below.

No comments

Let us know your thoughts!