Sta. Rita de Cascia, The Black Magic Mary Holding An Inverted Cross In Siquijor


Ang hindi maliriping bungo-at-inverted-crucifix-carry na rebulto ng patron saint ng mga inabuso asawa ay maaaring matatagpuan sa Sta. Maria Church, Siquijor.

Kilala rin bilang Black Magic Mary sa mga turista at lokal, maraming mga nakakatakot na lunsod na alamat ang pumupunta sa batas. Sinasabi na ang bungo ang nagdadala ng rebulto ay tunay na pag-aari ng isang tunay na tao, partikular na sa isang tao na pinugutan ng ulo ng kanyang asawa para sa mga dahilan na hindi alam.


Sta. Rita de Cascia statue in Siquijor

Ang nakakatakot pa dito ay ang bulung-bulungan na ang rebulto ay sinabi sa lumakad pagkatapos ng paglubog ng araw.


RELATED ARTICLE: Mga Nakakatakot Na Rebulto Sa Pilipinas At Kung Saan Sila Makikita?

Your thoughts? Share it below.

SEARCH THIS BLOG

WORK WITH US

For advertisements/collaborations/sponsorship/hotel reviews, please contact us or send an email to partnership@morefunwithjuan.com
Loading...
loading...