Social Items


Ang hindi maliriping bungo-at-inverted-crucifix-carry na rebulto ng patron saint ng mga inabuso asawa ay maaaring matatagpuan sa Sta. Maria Church, Siquijor.

Kilala rin bilang Black Magic Mary sa mga turista at lokal, maraming mga nakakatakot na lunsod na alamat ang pumupunta sa batas. Sinasabi na ang bungo ang nagdadala ng rebulto ay tunay na pag-aari ng isang tunay na tao, partikular na sa isang tao na pinugutan ng ulo ng kanyang asawa para sa mga dahilan na hindi alam.

Ang nakakatakot pa dito ay ang bulung-bulungan na ang rebulto ay sinabi sa lumakad pagkatapos ng paglubog ng araw.


RELATED ARTICLE: Mga Nakakatakot Na Rebulto Sa Pilipinas At Kung Saan Sila Makikita?

SEE ALSO

Where to stay in Siquijor?

IMPORTANT NOTE: The rates, contact details and other information indicated in this post are accurate from the time of writing but may change without IMFWJ's notice. Should you know the updated information, please message us on Facebook.

Your thoughts? Share it below.

Sta. Rita de Cascia, The Black Magic Mary Holding An Inverted Cross In Siquijor


Ang hindi maliriping bungo-at-inverted-crucifix-carry na rebulto ng patron saint ng mga inabuso asawa ay maaaring matatagpuan sa Sta. Maria Church, Siquijor.

Kilala rin bilang Black Magic Mary sa mga turista at lokal, maraming mga nakakatakot na lunsod na alamat ang pumupunta sa batas. Sinasabi na ang bungo ang nagdadala ng rebulto ay tunay na pag-aari ng isang tunay na tao, partikular na sa isang tao na pinugutan ng ulo ng kanyang asawa para sa mga dahilan na hindi alam.

Ang nakakatakot pa dito ay ang bulung-bulungan na ang rebulto ay sinabi sa lumakad pagkatapos ng paglubog ng araw.


RELATED ARTICLE: Mga Nakakatakot Na Rebulto Sa Pilipinas At Kung Saan Sila Makikita?

SEE ALSO

Where to stay in Siquijor?

IMPORTANT NOTE: The rates, contact details and other information indicated in this post are accurate from the time of writing but may change without IMFWJ's notice. Should you know the updated information, please message us on Facebook.

Your thoughts? Share it below.

No comments

Let us know your thoughts!