Social Items

May pinagkakaguluhan sa Adams, Ilocos Norte: ang eat-all-you-can rambutan!


Fifty pesos lang ang entrance sa farm. Pitas lang daw nang pitas hangga't kayang kainin basta ba wag magsasayang! Kung gusto namang mag-takeout, P100 kada kilo ang bayad.
📸 Emmylo Jomero
ILOCOS NORTE: Unlimited Rambutan?

May pinagkakaguluhan sa Adams, Ilocos Norte: ang eat-all-you-can rambutan!


Fifty pesos lang ang entrance sa farm. Pitas lang daw nang pitas hangga't kayang kainin basta ba wag magsasayang! Kung gusto namang mag-takeout, P100 kada kilo ang bayad.
📸 Emmylo Jomero
No comments

Let us know your thoughts!